Kvarnforskyrkan

Detta händer i mars

Välkommen till oss!

Här kan du se programmet för mars. Vi får besök av Moises Lopes under en helgen 18-19/3

Sön 5/2 kl. 11:00 Gudstjänst 
Pastor Lars-Erik Axenstedt predikar, lovsång och bön, kyrkfika

Sön 12/3 kl. 11:00 Gudstjänst med nattvard samt Årsmöte
Pastor Lars-Erik Axenstedt predikar, nattvard, lovsång och bön.
Efteråt äter vi lunch tillsammans.

Kl. 13:30 Församlingens Årsmöte
18-19/3 Möteshelg med Moises Lopes

Lördag kl. 18:00 Kvällsamling, fika
Söndag kl. 11:00 Gudstjänst

Sön 26/3 kl. 11:00 Gudstjänst
Ett personligt möte med Gud- en gudstjänst med möjlighet att dela med sig vittnesbörd om vad Gud gör i denna tid.
Kyrkfika efteråt.