Kvarnforskyrkan

Detta händer i juli-augusti

Välkommen till oss!

Här kan du se programmet för juli-augusti.

Veckorna 29-31 Glasscaféet har öppet tisdag-torsdag kl. 14-18

Sön 23/7 kl. 10:00 Gudstjänst i Korskyrkan (Sommarkyrkan)
Lotta Stevens predikar

Sön 30/7 kl. 11:00 Gudstjänst hos oss i Kvarnforskyrkan (Sommarkyrkan)
Ninna Lopez predikar, lovsång och bön.
Kyrkfika efter gudstjänsten

Sön 6/8 OBS tid, kl. 10:00 Gudstjänst i Korskyrkan (Sommarkyrkan)
Jesper Elsander predikar

Sön 13/8 kl 11:00 Gudstjänst i Pingstkyrkan (Avslutning för Sommarkyrkan)
Mike Stevens predikar

Sön 20/8 kl. 11:00 Gudstjänst i Kvarnforskyrkan
Lars-Erik Axenstedt predikar, lovsång och bön.
Kyrkfika efter gudstjänsten

Lör 26/8 Församlingseftermiddag

Torsdagar kl. 18:30 Bönekväll i kyrkan
Onsdagar (jämna veckor) kl. 18:30 Bibelsamtal på Zoom