Kvarnforskyrkan

Om oss

Välkommen

Vi är en kristen församling i Borlänge, i stadsdelen Kvarnsveden. Vi vill att vår kyrka ska få vara en plats dit du kan komma och vara dig själv, och möta andra människor, i en öppen atmosfär där många människor kan trivas.

Vår kyrka är inte bara till för våra medlemmar utan för alla som vill komma till våra olika samlingar. Vår längtan är att varje människa ska få en möjlighet att upptäcka och växa i en relation med Jesus. Kvarnforskyrkan är en del inom samfundet Evangeliska Frikyrkan.

Gudstjänster

På söndagarna har vi Gudstjänster i kyrkan, se kalendern för mer info. Det är då vi träffas för att uppmuntra varandra och få veta mer om vad kristen tro innebär i vardagslivet.
Vi sjunger, lyssnar till predikningar från Bibeln, ber för varandra och innan vi går hem fikar vi och umgås i vårt café.

Vi tror att Gud älskar alla människor och vill ha en personlig relation med varje människa. Gud vet vad vi behöver och vill tala till oss och ge oss kraft och råd mitt i den livssituation vi befinner oss i. Gudstjänsterna blir därför ett möte både med Gud och med varandra.

Välkommen att vara med du också!

Predikningar

Vi spelar in predikningarna från våra gudstjänster och lägger dem här på hemsidan. 

Klicka på länken intill för att välja predikning!

Bönekvällar

Bönen är en central del i vår tro, och i vår relation med Gud är bönen en viktig hörnsten.

Bönekväll kl. 18:30 i kyrkan. 

Vi möts för att tillsammans be för det vi upplever angeläget. Vill du ha personlig förbön? De här kvällarna är också ett tillfälle för dig som vill ha personlig förbön!
Vi tror att det alltid händer något när vi ber, för vi tror att Gud hör bön, och att han svarar på bön. Så välkommen på torsdagar för att be tillsammans!

Vi ber för dig!
Bön är inte begränsad till platser, tider eller lokaler. Vill du ha hjälp i förbön, skriv ditt böneämne och skicka till oss via länken till höger. Vi ber för dig!

  Mission

  Vi vill göra Jesus trodd, känd, älskad och efterföljd!

  Därför är mission en absolut vital del av vår tro och vårt arbete. Vi i Kvarnforskyrkan vill nå vår stad, land och värld med de goda nyheterna om Jesus Kristus. I bibeln är mission inget förslag utan en befallning från Gud, att vi ska nå ut till alla folk och göra dem till lärjungar.

  I Matteusevangeliet ger Jesus oss ett tydligt uppdrag, något som vi idag kallar för missionsbefallningen. Där läser vi:

  ”Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.” – Matteusevangeliet 28:18-20

  Mission ser olika ut för alla, kanske handlar det om ord och predikan, kanske handlar det om generösa handlingar, kanske handlar det om att visa kärlek till människor du möter eller lever med. Mission handlar inte om att bli känd, det handlar om att göra Gud känd. Därför vill vi i Kvarnforskyrkan alltid uppmuntra till mission.

  Vi stödjer missionärer i Thailand, Anna och Ingvar Fredriksson som dels arbetar i en lokal församling men även i organisationen ”Childsafe”. 

  Vårt team

  Pastor

  Vakant

  Ordförande

  Elin Åhman

  Ungdomspastor

  Vakant