Kvarnforskyrkan

Sommarkyrkan-gemensamma gudstjänster i sommar

Pingstkyrkan, Korskyrkan, Equmeniakyrkan och Kvarnforskyrkan har gemensamma gudstjänster i sommar. Gudstjänsterna börjar kl. 10:30.

Vi turas om att vara i olika kyrkor enligt nedan.