Kvarnforskyrkan

Sommarkyrkan 2024

Även detta år firar vi gudstjänst tillsammans, Equmeniakyrkan, Pingstkyrkan, Korskyrkan och Kvarnforskyrkan.

OBS! Gudstjänsterna börjar kl. 10:30!