Kvarnforskyrkan

Gudstjänster i december

Välkommen till våra gudstjänster på söndagarna kl. 11.
Vi samlas för att sjunga lovsång, be och lyssna till predikan.
Efteråt serveras kyrkfika!

Predikar under december gör;

5/12 Wasili Lomakin då vi även har Nattvard

12/12 Inga Lomakin

19/12 A Brask, P Björk m fl.

25/12 Börje Brask

Vi tänker på att hålla avstånd och att stanna hemma vid förkylningssymptom.